Верс?я для людзей са слабым зрокам
竟博 Бел Eng De Cn Es
 
28
май
Юб?лейныя XXV М?жнародныя К?рыла-Мяфодз?е?ск?я чытанн? "Спадчына святых К?рыла ? Мяфодз?я ? сусветнай духо?най культуры" пройдуць 30-31 мая ? БДУпадрабязней...
28
май
Студэнты БДУ змогуць дадаткова вывучаць дысцыпл?ны на выбар падрабязней...
28
май
Адкрыццё выставы мастацка-граф?чных прац "КАНЦЭПТ\CONTENT", прымеркаванай да 15-годдзя факультэта сацыякультурных камун?кацый ? кафедры камун?каты?нага дызайну, адбылося ? БДУпадрабязней...
27
май
Мемарандум пра разв?ццё гал?ны юрыдычнай навук? "Гаспадарчае права" падрыхтавал? ? БДУпадрабязней...
27
май
Выстава мастацка-граф?чных прац "КАНЦЭПТ\CONTENT" пройдзе 28 мая ? БДУпадрабязней...
27
май
Двайны юб?лей святкуе адз?ная ? Беларус? кафедра тэхналог?й камун?кацы? ? сувязя? з грамадскасцю факультэта журнал?стык? БДУпадрабязней...
25
май
Шэсць прадста?н?ко? БДУ стал? ла?рэатам? конкурсу на прыз ?мя Уладз?м?ра Спасов?чападрабязней...
24
май
Экалаг?чна бяспечнае ?гнаенне для расл?н "Макс?мун" распрацавана навуко?цам? б?ялаг?чнага факультэта БДУпадрабязней...
30 мая 2019
Агульны конкурс у Л?цэй БДУ скла? 6,6 чалавека на месца
Усяго сёлета было пададзена 1520 зая?
29 мая 2019
Студэнты БДУ знял? ф?льм пра трансфармацы? г?старычнага вобраза Гая Юл?я Цэзара ? сучасным масавай свядомасц?
Ф?льм нак?раваны на папулярызацыю веда? аб старажытнарымскай г?сторы?, культуры ? л?таратуры
28 мая 2019
Выстава мастацка-граф?чных работ ?КАНЦЭПТ \ CONTENT? адкрылася ? БДУ
Праца экспаз?цы? працягнецца да 6 чэрвеня ?ключна
? Беларуск? дзяржа?ны ?н?верс?тэт